Παραγωγή Ψηφιακού Υλικού Διαφήμισης

Φωτογράφηση, Βιντεοσκόπηση και Δημιουργία Πολυμεσικών και Βίντεο Παραγωγών

 

Η ImageNet Software διαθέτει μια ομάδα από έμπειρα στελέχη και συνεργάτες με μακρόχρονη επιτυχημένη παρουσία στον χώρο της εικόνας, της δημιουργίας πολυμεσικού υλικού και ψηφιακών παραγωγών με σκοπό την ηλεκτρονική προβολή μέσω διαδικτύου και άλλων μέσων, όπως οθόνη τηλεόρασης, Η/Υ κ.ά. Για την υλοποίηση των παραπάνω, γίνεται φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση και στη συνέχεια παραγωγή πολυμεσικών και βίντεο εφαρμογών.

Συγκεκριμένα παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Επαγγελματική φωτογράφηση προϊόντων, καταλυμάτων, επαγγελματικών χώρων και τοπίων.
  • Επαγγελματική βιντεοσκόπηση καταλυμάτων, επαγγελματικών χώρων και τοπίων.
  • Επαγγελματική αεροφωτογράφιση καταλυμάτων, επαγγελματικών χώρων και τοπίων.
  • Επαγγελματική πανοραμική φωτογράφηση μέχρι και 360° με ευθύγραμμη (rectilinear) απόδοση φωτογραφίας, για ψηφιακή απεικόνιση ή εκτύπωση.
  • Επαγγελματική πανοραμική φωτογράφηση 360° για παρουσίαση καταλυμάτων, επαγγελματικών χώρων και τοπίων στο διαδίκτυο.
  • Σχεδιασμός και δημιουργία εικονικής περιήγησης (virtual tour), για παρουσίαση καταλυμάτων, επαγγελματικών χώρων και τοπίων στο διαδίκτυο. Εκτός από πανοραμικές φωτογραφίες 360°, μπορεί να περιέχει και απλές φωτογραφίες, βίντεο, 3D αντικείμενα, κείμενο και μουσική.
  • Παραγωγή απλών ή πιο σύνθετων και υψηλών απαιτήσεων διαφημιστικών βίντεο, με γραφικά, εφέ και σπικάζ, για καταλύματα, επιχειρήσεις και τουριστικούς προορισμούς, με σκοπό την προβολή τους στο διαδίκτυο ή σε τηλεοπτικά μέσα.   
  
  
 
 IMAGENET SOFTWARE
 info@imagenetsoft.gr
  +302645300896
 +302645200096 (VoIP)
 Ζαμπελίου και Φίλλιπα
31 100, Λευκάδα


More Information


Send