Δομημένη Καλωδίωση Δικτύων

  

Τι είναι η δομημένη καλωδίωση;

Οι υπηρεσίες μελέτης και εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης που παρέχουμε, περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε έξι βασικούς τομείς:

Εγκαταστάσεις εισόδου
Οι εγκαταστάσεις εισόδου των κτιρίων είναι το σημείο στο οποίο η εξωτερική καλωδίωση , όπως η παροχή τηλεφώνου και η διαδικτυακή καλωδίωση, συνδέεται με τη κεντρική καλωδίωση των κτιρίων.

Δωμάτιο εξοπλισμού
Εδώ είναι αποθηκευμένος όλος ο εξοπλισμός λειτουργίας του δικτύου όπως Router, Switch, Patch Panel, Server κ. ά., ο οποίος θα εξυπηρετεί το σύνολο της δικτυακής εγκατάστασης και τους χρήστες του.

Οριζόντια καλωδίωση
Το δωμάτιο του εξοπλισμού συνδέεται με τις εξόδους του χώρου εργασίας κάθε χρήστη. Είναι σημαντικό η οριζόντια καλωδίωση να στήνεται σε τοπολογία αστέρα. Κάθε απόληξη στο χώρο εργασίας πρέπει να συνδέεται με μια ευθεία σύνδεση με το δωμάτιο καλωδίωσης.

Απόληξη σταθμού εργασίας
Συνδέει τον εξοπλισμό του χρήστη, όπως τηλέφωνα και υπολογιστές στο δίκτυο της δομημένης καλωδίωσης.

Τα οφέλη της δομημένης καλωδίωσης

Συνοχή
Η χρήση δομημένης καλωδίωσης εξασφαλίζει την ενσωμάτωση Δεδομένων, Φωνής και Βίντεο σε ένα σύστημα, με αποτέλεσμα τον περιορισμό φαινομένων ασυμβατότητας μεταξύ τους.

Συμβατότητα
Ένα πρότυπο σύστημα δομημένης καλωδίωσης υποστηρίζει μια ευρεία ποικιλία εφαρμογών καθώς και το υλικό από όλους τους χρήστες και θα επιτρέπει την άψογη λειτουργία του εξοπλισμού.

Εύκολη αντιμετώπιση προβλημάτων
Τα δομημένα καλωδιακά συστήματα συντελούν στην γρήγορη και εύκολη αναγνώριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων. Επιπλέον, η πιθανότητα να σταματήσει να λειτουργεί το σύνολο του δικτύου μειώνεται σημαντικά. Με το σύστημα δομημένης καλωδίωσης, ολόκληρο το δίκτυο χωρίζεται σε τμήματα, που έχει σαν αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο εύκολο να ελεγχθούν, να απομονωθούν και να διορθωθούν συγκεκριμένα σημεία στο σύστημα, με την ελάχιστη δυνατή ενόχληση στο γενικό σύνολο.

Eυελιξία στη χρήση
Οι καλωδιώσεις που έχουν εγκατασταθεί βάση των προτύπων της δομημένης καλωδίωσης παρουσιάζουν μεγάλη ευελιξία στη χρήση καθώς κάθε απόληξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περισσότερες από μια λειτουργίες.

 
  
  
  
 
 IMAGENET SOFTWARE
 info@imagenetsoft.gr
  +302645300896
 +302645200096 (VoIP)
 Ζαμπελίου και Φίλλιπα
31 100, Λευκάδα


More Information


Send