Η Imagenet Software σας παρέχει αριθμοδότηση για 69 διεθνής προορισμούς.
Δώστε την δυνατότητα σε συνεργάτες, συγγενείς και φίλους να σας καλέσουν με αστική χρέωση.

Δείτε τη λίστα παρακάτω με τις χώρες που παρέχουμε αριθμοδότηση καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε χώρα ξεχωριστά.

 
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΧΡΕΩΣΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ
 
ΚΑΝΕΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΔΙΕΘΝΗ DID ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΡΑ
International DID Numbers


 


All DIDs are 2 chanel INBOUND 2 Chanel OUTBOUND extra outbound are

available with extra charge and only for OUTBOUND NOT for INBOUND chanels 
 
 Country Setup Fee
Price per month
Setup fee for mobile Price per month for mobile Extra
OUTBOUND
chanel each
chanel
Legal requirements
Argentina  0.00 € 24.80 €
not available  not available 2.48 €
 Passport or ID copy 
Australia  0.00 €
18.60 €
37.20 €  62.00 € 2.48 € Passport or ID copy
Austria  0.00 €
15.50 €
not available  not available 2.48 €  Passport or ID copy
Bahrain  0.00 €
49.60 €
not available   not available 2.48 €  Current Address in Bahrain (must be from the same area in Bahrain as the DID ordered); Proof of address (a copy of utility bill no older than of 6 months); Passport or ID copy; Bahrain Numbers without Local Address Proof Available
Belgium  0.00 €
15.50 € not available    not available  2.48 €  Current Address in Belgium (must be from the same area in Belgium as the DID ordered); Name/Business name and Contact Phone Number Belgium Numbers without Local Address Proof Available, PLEASE CALL
Brazil  0.00 €
24.80 €
22.30 € 49.60 € 2.48 € Passport or ID copy 
Bulgaria  0.00 €
15.50 €
not available    not available   2.48 € Passport or ID copy
Canada  0.00 € 15.50 € not available     not available     2.48 €  Passport or ID copy 
Canada
TORONTO
    372.00 €
 148.80 €
not available      not available      2.48 €  Passport or ID copy  
Canada QUEBEC   15.50 € 15.50 € not available    not available    2.48 €   Passport or ID copy   
Chile  0.00 €
24.80 €
not available     not available     2.48 €    Passport or ID copy     
China   62.00 €
62.00 €
not available      not available      2.48 € Current Address of Anywhere in World (street, building number, postal code, city); 2 proof of address forms (2 copies of utility bills no older than of 6 months); Passport or ID copy; 
Colombia  0.00 €
62.00 €
not available       not available       2.48 €   Passport or ID copy      
Costa Rica  0.00 €
31.00 €
not available        not available        2.48 € Current Address of Anywhere in World (street, building number, postal code, city); 2 proof
of address forms (2 copies of utility bills no older than of 6 months); Passport or ID copy; 
Croatia  0.00 €
15.50 € not available         not available         2.48 €  Passport or ID copy       
Cyprus  6.20 €
24.80 €
not available     not available     2.48 €   Name/Business name and Contact Phone Number Passport or ID copy. In case registration
process is performad under company name, The company registration certificate shall be
provided instead of passport ID copy. Proof of address (a copy of utility bill no older than of
6 months);
Czech Republic  0.00 €
15.50 €
 not available     not available      2.48 € Passport or ID copy        
Denmark  0.00 €
15.50 €
31.00 € 49.60 € 2.48 €  Passport or ID copy         
Dominican
Republic
 0.00 €
31.00 €
not available      not available      2.48 €   Passport or ID copy         
El Salvador  0.00 €
43.40 €
not available      not available      2.48 €  Passport or ID copy          
Estonia  0.00 €
24.80 €
not available       not available       2.48 €   Passport or ID copy           
Finland  0.00 €
15.50 €
not available       not available       2.48 € Passport or ID copy     
France
GEOGRAPHICAL
 0.00 €
15.50 €
not available        not available      2.48 €
Current Address in France (must be from the same geographic zone, as the DID ordered); Proof of address (a copy of utility bill no older than of 6 months); Passport or ID copy; 
France NATIONAL  0.00 € 15.50 €
not available       not available       2.48 €
Current Address of Anywhere in world. Proof of address (a copy of utility bill no older than of 6 months); Passport or ID copy; 
France, Bordeaux,
Lyon, Nantes,
Strasbourg
 0.00 €   12.40 €
not available       not available       2.48 € Current Address in France (must be from the same geographic zone, as the DID ordered); Proof of address (a copy of utility bill no older than of 6 months); Passport or ID copy;  
Georgia
NATIONAL
0.00 €
15.50 €
 not available     not available      2.48 €  Current Address in Georgia, from same city as number ordered (street, building number, postal code); Proof of address (a copy of utility bill no older than of 6 months); Georgian passport or ID copy;
Georgia Tbilisi 0.00 €
62.00 €  not available     not available      2.48 €   Current Address in Georgia, from same city as number ordered (street, building number, postal code);
Proof of address (a copy of utility bill no older than of 6 months); Georgian passport or ID copy;
Germany 0.00 €
15.50 €
not available       not available     2.48 €    Current Address in Germany (must be from the same city in Germany as the DID ordered);Proof of address (a copy of utility bill no older than of 6 months); German passport or ID copy; Specific registration form need to be filld and signed by user. You will be provided with registration form at time of registration.
Guatemala 0.00 €
74.40 €
not available      not available      2.48 €    Passport or ID copy           
Hong Kong 0.00 € 43.40 € not available    not available    2.48 € Current Address of Hong Kong (street, building number, postal code, city); 2 proof of address forms (2 copies of utility bills no older than of 6 months); Passport or ID copy
Hungary 0.00 €
15.50 €
not available  not available  2.48 €  Current Address in Hungary (must be from the same area in Hungary as the DID ordered); Proof of address (a copy of utility bill no older than of 6 months); Passport or ID copy;
Iceland 0.00 €
12.40 €
 31.00 €  49.60 € 2.48 €
Passport or ID copy       
Ireland 0.00 €
15.50 €
not available   not available   2.48 €
Name/Business name and Contact Phone Number
Current Address in Ireland (must be from the same area in Ireland as the DID ordered); 
Israel 0.00 €
15.50 €
not available    not available    2.48 €
Passport or ID copy       
Italy 0.00 €
15.50 € not available     not available     2.48 €  Name/Business name and Contact Phone Number Current Address in Italy (must be from the same area in Italy as the DID ordered);
Japan 0.00 €
43.40 €
not available      not available      2.48 €  Name/Business name and Contact Phone Number Current Address of Anywhere in World (street, building number, postal code, city);
Kazakhstan 0.00 €
74.40 €
not available       not available       2.48 € Passport or ID copy  
Latvia 6.20 € 15.50 € not available   not available   2.48 €   Passport or ID copy    
Lithuania 0.00 € 15.50 €  not available   not available    2.48 €    Passport or ID copy    
Luxembourg  0.00 €   15.50 €  not available  not available   2.48 €   Name/Business name and Contact Phone Number Current Address of Anywhere in World (street, building number, postal code, city);
Malta 0.00 € 18.60 € not available    not available  2.48 €   Name/Business name and Contact Phone Number Current Address in Malta
Mexico  12.40 € 18.60 € not available    not available    2.48 €   Passport or ID copy     
Netherlands 0.00 € 15.50 € not available  not available  2.48 €    Name/Business name and Contact Phone Number Current Address in Netherlands
New Zealand  0.00 €   18.60 €  not available   not available   2.48 €  Passport or ID copy      
Norway  0.00 €   15.50 €   not available  not available  2.48 €   Passport or ID copy       
Panama 0.00 €  49.60 €     not available  not available   2.48 €    Passport or ID copy         
Peru 0.00 €  31.00 €  not available   not available   2.48 €     Passport or ID copy           
Poland  12.40 € 15.50 €  not available    not available    2.48 €       Passport or ID copy           
Portugal 0.00 €  15.50 €  not available     not available     2.48 €    Name/Business name and Contact Phone Number Current Address in Portugal
Puerto Rico 0.00 €  49.60 €  not available   not available   2.48 €     Passport or ID copy           
Romania 6.20 €  15.50 € not available    not available    2.48 €    Passport or ID copy            
Russian
Federation
0.00 €  49.60 €  not available   not available   2.48 €   Name/Business name and Contact Phone Number Current Address of Anywhere in world (street, building number, postal code, city);
Singapore 6.20 €  31.00 €  not available   not available   2.48 €  Name/Business name and Contact Phone Number Passport or ID copy. In case registration process is performad under company name, The company registration certificate shall be provided instead of passport ID copy.  
Slovakia 0.00 €   15.50 €  not available     not available   2.48 €    Passport or ID copy             
Slovenia 0.00 €   15.50 €   not available     not available     2.48 €   Passport or ID copy            
South Africa
NATIONAL 27-
861
12.40 €  74.40 €  not available    not available    2.48 €   Name/Business name and Contact Phone Number Passport or ID copy. In case registration process is performad under company name, The company registration certificate shall be
provided instead of passport ID copy. Current Address of Anywhere in World (street, building number, postal code, city); Proof of address (a copy of utility bill like Telephone Bill /Gas Bill/Bank Statement/ Credit card statement or any similar utility Bill no older than of 6 months);
South Africa  0.00 €  15.50 €  not available     not available    2.48 €  Name/Business name and Contact Phone Number Passport or ID copy. In case registration process is performad under company name, The company registration certificate shall be provided instead of passport ID copy. Current Address in same Areacode as number ordered Proof of address (a copy of utility bill like Telephone Bill /Gas Bill/Bank Statement/ Credit card statement or any similar utility Bill no older than of 6 months);
Spain 0.00 €  18.60 €  not available    not available     2.48 €   Name/Business name and Contact Phone Number Current Address in Spain
Sweden  0.00 €   15.50 €   not available     not available     2.48 €  Passport or ID copy              
Switzerland   0.00 €    15.50 €    not available   not available   2.48 €   Name/Business name and Contact Phone Number Current Address in Switzerland 
Thailand Chiang
Mai
0.00 €  124.00 €  not available   not available   2.48 €   Name/Business name and Contact Phone Number Current Address of Anywhere in World (street, building number, postal code, city); Detailed service discription of DID usage 
Thailand
NATIONAL 60-60
6.20 €  49.60 €  not available    not available    2.48 €   Name/Business name and Contact Phone Number Current Address of Anywhere in World (street, building number, postal code, city); Detailed service discription of DID usage   
Thailand Bangkok 6.20 €   62.00 €   not available    not available    2.48 €   Name/Business name and Contact Phone Number Current Address of Anywhere in World (street, building number, postal code, city); Detailed service discription of DID usage 
Thailand Chon
Buri
 31.00 €  62.00 €   not available  not available 2.48 €  Name/Business name and Contact Phone Number Current Address of Anywhere in World (street, building number, postal code, city); Detailed service discription of DID usage 
Ukraine 6.20 €  74.40 €  0.00 €  15.50 €  2.48 €    Name and Contact Phone Number Passport or ID copy. Current Address of Anywhere in World (street, building number, postal code, city); Proof of address (a copy of utility bill like Telephone Bill /Gas Bill/Bank Statement/ Credit card statement or any similar utility Bill no older than of 6 months);
United Kingdom 0.00 €  15.50 €  not available not available  2.48 €  Passport or ID copy          
United States 0.00 €  15.50 € not available   not available 2.48 €  Passport or ID copy           
 
United States
NewYork 1-
212
  434.00 €  186.00 €  not available  not available  2.48 €   Passport or ID copy           
Venezuela
6.20 €   74.40 €   not available  not available  2.48 €  Passport or ID copy            
 
If you prepay the annual subscription,  you have a 25% discount.

Rates are subjected to change without notice.The above prices include and 24% VAT  
  
  
 
 IMAGENET SOFTWARE
 info@imagenetsoft.gr
  +302645300896
 +302645200096 (VoIP)
 Ζαμπελίου και Φίλλιπα
31 100, Λευκάδα


More Information


Send