Εμπορική Διαχείριση Easy ERP Plus


Εμπορική Διαχείριση Easy ERP Plus

 
• Βασικές Δυνατότητες

• Δυνατότητες Αναλυτικά

• Λειτουργικό

• Πρόσθετες Δυνατότητες
• Modules

• Χρήση
• Σενάριο Αναλυτικά

 

 

               

 Βασικές Δυνατότητες


Η έκδοση Εμπορικής Διαχείρησης Easy ERP Plus, είναι ιδανική για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων, που θέλουν να είναι ανταγωνιστικοί στην σύγχρονη αγορά, ελέγχοντας όλα τα δεδομένα τις επιχείρηση μέσα από την ανεπτυγμένη τεχνολογία της μηχανοργάνωσης.
Μπορεί να εξυπηρετήσει μεγάλο όγκο πελατών γρήγορα και με αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Στον επαγγελματία δίνει τον απόλυτο έλεγχο πωλήσεων, ταμείου και χρηστών, αυξάνοντας έτσι, τον έλεγχο των πωλήσεων και τα κέρδη, καθώς περιλαμβάνει εκτύπωση και εξαγωγή σε αρχείο, ανάλυση Ταμείου και Πωλήσεων.

Εξαγωγή πωλήσεων και αγορών και δυνατότητα εισαγωγής σε λογιστικά προγράμματα της αγοράς (λογιστικά γραφεία).


 

 

Δυνατότητες Αναλυτικά


Γενικές Λειτουργίες

Επιλογή γλώσσας Αγγλικά / Ελληνικά
Υποστήριξη λειτουργίας οθόνης πελάτη.
Σύνδεση με όλους τους τύπους barcode scanners.
Ταμειακή κατάσταση ανά βάρδια, ανά ημέρα και ανά περίοδο .
Παρακολούθηση ταμείου, ανά χρήστη, ανά βάρδια, ανά ημέρα και ανά περίοδο.
Τήρηση και διαχωρισμός λογιστικών χρήσεων.
Εξαγωγή αρχείου πωλήσεων και δυνατότητα εισαγωγής σε λογιστικά προγράμματα της αγοράς (λογιστικά γραφεία).
Δημιουργία αρχείου συγκεντρωτικών τιμολογίων (TAXIS).
Διαχωρισμός πωλήσεων χονδρικής και λιανικής ανά φορολογική κατηγορία και συντελεστή ΦΠΑ.
• Εισαγωγή, διαχείρηση και διαχωρισμός πωλήσεων ανά πωλητή.
Λειτουργία backup.

• Σε όλες τις αναφορές υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης κα εξαγωγής σε αρχείο Excel, PDF, HTML, CSV και Ascii και άμεσης αποστολής με email.


Διαχείριση Πελατών - Προμηθευτών


• Τήρηση αναλυτικών φορολογικών στοιχείων ανά πελάτη - προμηθευτή.
• Έλεγχος έγκυρου ΑΦΜ.
• Έλεγχος εισαγωγής διπλού ΑΦΜ.
• Γενικά και οικονομικά στοιχεία Πελατών - Προμηθευτών.
• Ειδικοί τιμοκατάλογοι ανά πελάτη.
Τιμοκατάλογος πώλησης Λιανικής και Χονδρικής.
• Δημιουργία, εκτύπωση, ή αποστολή προσφορών με e-mail.
• Εισαγωγή παραγγελίας ανά πελάτη και πωλητή κα δυνατότητα αυτόματης μετατροπής της παραγγελίας σε τιμολόγιο.
• Έκδοση Τιμολογίων και Αποδείξεων Λιανικής Πώλησης.
• Ηλεκτρονική Τιμολόγηση και άμεση αποστολή με e-mail.
• Πολλαπλοί τρόποι πληρωμής.
• Καρτέλες πελατών - προμηθευτών με αναλυτικές κινήσεις και αναφορές.
• Αναφορές πελατών (τζίρος, υπόλοιπα, ωρίμανση υπολοίπων).
• Διαχωρισμός πωλήσεων χονδρικής και λιανικής ανά φορολογική κατηγορία και συντελεστή ΦΠΑ.

• Σε όλες τις αναφορές υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης κα εξαγωγής σε αρχείο Excel, PDF, HTML, CSV και Ascii και άμεσης αποστολής με email.

Διαχείριση Αποθήκης

• Διαχωρισμός των προϊόντων σε κατηγορίες.
• Δημιουργία barcode και εκτύπωσης ετικετών (Απαιτείται η εγκατάσταση εκτυπωτή ετικετών).
• Σύνδεση με όλους τους τύπους barcode scanners.
• Διαχωρισμός σε φορολογικές κατηγορίες και συντελεστή ΦΠΑ.
• Κατάλογοι προϊόντων.
• Γενικά και οικονομικά στοιχεία ειδών.
• Εισαγωγή και διαχείριση φωτογραφιών ανά είδος.
• Πολλαπλοί τιμοκατάλογοι ανά είδος.
• Εκτύπωση τιμοκαταλόγων, με περιγραφή είδους, κωδικό, φωτογραφία και τιμή.
• Διαχείριση απογραφής με δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσής της από excel ή αρχεία κειμένου.
• Μαζικές ανατιμήσεις ειδών.
•Αναζήτηση ειδών και εξαγωγή αναφορών και δυνατότητα εκτύπωσης κα εξαγωγής σε αρχείο Excel, PDF, HTML, CSV και Ascii.


 
 

Λειτουργικό


• Windows 7, 8, 10

• Λειτουργεί τοπικά και σε δίκτυο.

• Εκτύπωση με χρήση ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ ή ταμειακής μηχανής που συνδέεται με Η/Υ.


 

Πρόσθετες Δυνατότητες


• Παραμετροποίηση οθόνης για χρήση από εταιρείες οποιουδήποτε κλάδου και δραστηριότητας.
• Δυνατότητα προσθήκης ταμείων (Points Of Sales).
• Δυνατότητα προσθήκης ταμείων Touch Screen, ιδανικό γιά έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης (Points Of Sales).
• Προσθήκη και προγραμματισμός εξωτερικού προγραμματιζόμενου πληκτρολογίου.
• Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών αποθηκετευτικών χώρων.
• Μπορείτε να μας ζητήσετε αλλαγές ή προσθέσεις στην εμφάνιση ή την λειτουργικότητα της εφαρμογής και θα σας ενημερώσουμε για την δυνατότητα υλοποίησης, καθώς και για την επιπλέον χρέωση.

 Modules

 Στην  έκδοση Easy ERP Plus, υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης των παρακάτω Modules:
• Σύνδεση με module Γενικής Λογιστικής και τήρηση βιβλίων Β' ή Γ' κατηγορίας.
• Σύνδεση με module Μισθοδωσίας.
• Module επιβράβευσης πελατών(Loyalty, e-coupon).

• Module δημιουργίας και εξαργύρωσης κουπονιών (
coupons).
Module δημοσίων σχέσεων. Εκτύπωση ετικετών αλληλογραφίας σε εκτυπωτή θερμικό ή Α4.
Module αποστολής SMS.

 

Χρήση


Κάθε είδους επιχείρηση που εκδίδει Τιμολόγια και Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης.

 

Σενάριο Αναλυτικά

Τι θέλω;

• Έχω επιχείρηση που απευθύνεται σε επαγγελματίες και σε ιδιώτες και θέλω να μην χρησιμοποιώ ταμειακή μηχανή γιά έκδοση απόδειξης λιανικής, ούτε να εκδίδω χειρόγραφα τιμολόγια αλλά να χρησιμοποιώ Desktop PC, ή Laptop.
• Να είναι απλό και εύκολο στη χρήση του, για την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης.
• Να κόβω τιμολόγια σε επαγγελματίες.
• Να παρακολουθώ και να ελέγχω τις κινήσεις και τα υπόλοιπα των πελατών και των προμηθευτών μου.
• Να παρακολουθώ τις πωλήσεις και την αποθήκη αναλυτικά και συγκεντρωτικά για την περίοδο που θέλω, ημερήσια, εβδομαδιαία μηνιαία, κλπ.
• Να παρακολουθώ το ταμείο αναλυτικά και συγκεντρωτικά για την περίοδο που θέλω, ημερήσια, εβδομαδιαία μηνιαία και ανά βάρδια.
• Να παρακολουθώ τους κωδικούς ειδών, αναλυτικά και συγκεντρωτικά, για την περίοδο που θέλω, ημερήσια, εβδομαδιαία μηνιαία και ανά βάρδια.
 


Τι κερδίζω;

 • Ελαχιστοποιώ το ενδεχόμενο να μείνω, σε περίοδο αιχμής, χωρίς τη δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου ή απόδειξης, γιατί:
- Έχω καθημερινό backup, έτσι μπορώ να μεταφέρω και να δουλέψω την εφαρμογή από καινούργιο Η/Υ με απλές διαδικασίες σε ελάχιστο χρόνο.
- Αντικαθιστώ, γρήγορα και εύκολα τον εκτυπωτή.
• Παρακολουθώ και ελέγχω τις καρτέλες των πελατών και τωμ προμηθευτών μου.
• Παρακολουθώ και ελέγχω τις πωλήσεις και το ταμείο ανά ημέρα, εβδομάδα, βάρδια, κλπ. Έτσι μπορώ να ελέγχω τις πωλήσεις μου, τις εισπράξεις, τους χρήστες, κλπ
.Λύση

Η εφαρμογή Easy ERP Plus της Imagenet Software, είναι αξιόπιστη, απλή και εύκολη εφαρμογή, ιδανική για κάθε είδους σημείο λιανικής και χονδρικής πώλησης.


   
  
  
 
 IMAGENET SOFTWARE
 info@imagenetsoft.gr
  +302645300896
 +302645200096 (VoIP)
 Ζαμπελίου και Φίλλιπα
31 100, Λευκάδα


More Information


Send