Προϊόντα VoIP Τηλεφωνίας


 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ (PBX) Τα τηλεφωνικά κέντρα, που διαθέτει η εταιρεία μας, είναι VoIP λογισμικού τύπου, ανοικτών προτύπων, που λειτουργούν με γνωστές τηλεφωνικές συσκευές SIP trunks, είτε On-Premise είτε στο Cloud.

Ως τηλεφωνικό κέντρο VoIP, αποτελεί μια πλήρη λύση Ενοποιημένων Επικοινωνιών, με διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις. ενδείξεις παρουσίας, softphone, εφαρμογές smartphone κ.λπ. – ελαχιστοποιώντας το φουσκωμένο κόστος και τους πονοκεφάλους που προκαλούνται από τη διαχείριση ενός “παλαιού τύπου” τηλεφωνικού κέντρου.

Μπορείτε να το αγοράσετε πληρώνοντας εφάπαξ ένα τηλεφωνικό κέντρο της PortSip, ή με ετήσια συνδρομή,το VPBX της εταιρείας μας.
Το τηλεφωνικό κέντρο της PortSip εγκαθίσταται στο χώρο σας (On Premise), ενώ το VPBX στο Cloud.

Δείτε περισσότερα για τα τηλεφωνικά μας κέντρα:

PortSip On Premise
• VPBX On Cloud


    
  
  
 
 IMAGENET SOFTWARE
 info@imagenetsoft.gr
  +302645300896
 +302645200096 (VoIP)
 Ζαμπελίου και Φίλλιπα
31 100, Λευκάδα


More Information


Send