Προϊόντα VoIP Τηλεφωνίας


 3CX Τηλεφωνικό Σύστημα

 Το 3CX είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο VoIP λογισμικού τύπου ανοικτών προτύπων που λειτουργεί με γνωστές τηλεφωνικές συσκευές SIP trunks, είτε On-Premise είτε στο Cloud.

Μπορείτε να το αγοράσετε (3CX PERPETUAL), με ετήσια συνδρομή (3CX ANNUAL), ή να ξεκινήσετε με την Δωρεάν έκδοση.
Εγκαθιστάται στο χώρο σας ή σε εξωτερικό hosted server.

Είναι διαθέσιμο στις παρακάτω εκδόσεις:

3CX Standard Edition
3CX Pro Edition
3CX Enterprise Edition
3CX PBX Free Edition

Δείτε τον συγκριτικό πίνακα των εκδόσεων.

    
  
  
 
 IMAGENET SOFTWARE
 info@imagenetsoft.gr
  +302645300896
 +302645200096 (VoIP)
 Ζαμπελίου και Φίλλιπα
31 100, Λευκάδα


More Information


Send