Έργα που έχουμε υλοποιήσει

  
Η ImageNet Software από την ιδρυσή της έως σήμερα, έχει στο ενεργητικό της την υλοποίηση σημαντικών έργων για επιχειρήσεις διαφορετικού αντικειμένου.
Σημαντικά επίσης έργα, για φορείς του δημοσίου, έχουν υλοποιήσει στελέχη και συνεργάτες της εταιρείας μας. 
 
Δείτε έργα που έχει υλοποιήσει η ImageNet Software.

Έργα ενταγμένα σε κοινωτική επιδότηση, που έχει υλοποιήσει η ImageNet Software.


• Υπηρεσίες σε πελάτες.


 
 
Δείτε έργα που έχουν υλοποιήσει στελέχη και συνεργάτες της εταιρείας μας.


Έργα για φορείς του δημοσίου, που έχουν υλοποιήσει στελέχη και συνεργάτες της εταιρείας μας.


   
  
  
 
 IMAGENET SOFTWARE
 info@imagenetsoft.gr
  +302645300896
 +302645200096 (VoIP)
 Ζαμπελίου και Φίλλιπα
31 100, Λευκάδα


More Information


Send